BEWEBE B.V.  +31 646334820  /  +31 620097482

De Hollandse Brug

De Hollandse Brug

Nederland, een land van water, van rivieren, vaarten en sloten. Al door de eeuwen heen leven de Nederlanders met en om dit water. Vaak als vriend, maar ook vaak als vijand. Deze vele watergangen beteken vaak ook een barrière. Dit houdt dus in dat deze barrières geslecht dienen te worden met onder andere een brug. Grote dan wel kleine. En juist voor deze kleine barrières heeft Bewebe BV samen met Heicominatie SPS een prefab oplossing gezocht. Prefab Maatwerk.

DE HOLLANDSE BRUG

Prefab bruggen van DHB (De Hollandse Brug) overspannen daar waar het nodig is watergangen en wegen. De Hollandse Brug levert een breed pakket aan geprefabriceerde bruggen en viaducten. Vanaf eenvoudige bruggen in landelijke gebieden, als perceel- en toegangsbruggen, tot complete verkeersbruggen dan wel ongelijkvloerse kruisingen, voor het zwaarste verkeer. In allerlei overspanningen en breedtematen, aangepast aan de situatie ter plekke. Steeds werkend vanuit hetzelfde concept: een uitvoering in geprefabriceerd beton dient zo compleet mogelijk te zijn.

Dus als de ondergrond het toelaat kan de gehele fundatie als prefab in ons bedrijf vervaardigd worden, zodat de overlast op de bouwplaats tot een minimum wordt beperkt. Maar ook indien er geheid moet worden, is de toepassing van prefab fundatiebalken vaak mogelijk. Door gebruik te maken van mobiele kranen, met een voortdurend toenemend hefvermogen, kan met steeds zwaardere en grotere prefab elementen worden gewerkt, zodat in zeer korte tijd een kunstwerk kan worden uitgevoerd. Mede door toepassing van de voorspantechniek, waarin wij een jarenlange ervaring hebben opgebouwd, kan een zeer goede verbinding tussen de verschillende onderdelen worden gerealiseerd.

De Hollandse Brug is een samenwerking tussen Heicombinatie SPS en BEWEBE ®.

Binnenkort zal er voor de De Hollandse Brug een eigen website zijn: www.dehollandsebrug.nl

De Hollandse Brug Ontwerp fase

De Hollandse Brug Stortproces